GIỚI THIỆU

NGỤY TUẤN THANH

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • 0929 310 013
 • nguytuanthanh@yahoo.com
 • thanhnguy.com

Kinh nghiệm

- Hơn 5 năm kinh nghiệm lập trình PHP, HTML5, CSS3, JS,...

- 5 năm kinh nghiệm lập trình CMS Wordpress

- 4 năm kinh nghiệm lập trình PHP Framework Laravel và 1 năm Phalcon

- Kinh nghiệm lập trình CSS Frameworks: Bootstrap 3/4, Foundation, W3Css,...

- Có kinh nghiệm tối ưu hóa tốc độ website

- Có kiến thức căn bản về SEO

- Có kiến thức căn bản về hosting

KỸ NĂNG

WORDPRESS

90%

LARAVEL

80%

PHALCON

70%

HTML & CSS

90%

PHOTOSHOP

50%

Kinh nghiệm làm việc

 • CÔNG TY TNHH GOTEC VIET NAM (TẬP ĐOÀN GOTEC LAND)

  - Lập trình website công ty

  - Lập trình website các website dự án

  2020 - Hiện tại

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • CÔNG TY QUẢNG CÁO THÁNG TƯ (APRIL ADVERTISING)

  - Lập trình website: Backend & Frontend

  - Quản lý nhóm lập trình web

  - Hướng dẫn thành viên mới

  2018 - 2020

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • CÔNG TY THẨM MỸ NGỌC DUNG

  - Lập trình website: Backend & Frontend

  - Quản lý nhóm lập trình web

  - Hướng dẫn thành viên mới

  2016 - 2018

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • CÔNG TY TNHH YÊU TRẺ

  - Lập trình website: Backend & Frontend

  2014 - 2016

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HỌC VẤN

Tốt nghiệm trường NIIT năm 2011